Arabština 1

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří již zvládli arabskou abecedu a znají základní gramatické jevy. Měli by mít za sebou alespoň 30 hodin arabštiny.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Co budeme probírat?

V gramatice se budeme zaobírat slovesným systémem arabštiny, záporem, participiem aktivním I. slovesného kmene, slovesným perfektem, slovesným imperfektem - přítomný a budoucí čas. Dále probereme větu slovesnou, slovesa lajsa a kána, množná čísla, vnější tvary a skloňování, typy vnitřních množných čísel, dvojné číslo podstatných, přídavných jmen a zájmen, číslovky řadové 1 - 10, hodiny, genitivní spojení. 

 

Konverzace

rodina, škola, čas, doprava, jídlo, nákupy

 

Základní studijní materiály

Bahbouh, Charif; Fleissig, Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny. 

Alawiye, Imran: Gateway to Arabic One, Gateway to Arabic Two 

 

Na všechny skupinové  kurzy při registraci a uhrazení kurzovného nejpozději do 30.Října

Stávající a nové studenti si můžou uplatnit slevu 30% s podmínkou uhrazení kurzovného rovněž do 30.Října  2022. 

 

Podzimní Akci na Podzimní skupinové kurzy všech úrovní (20 týdnů) 8030,- kč a po slevě 5621,-  kč 

Podzimní Akci na Podzimní  individuální kurzy všech úrovní (10 týdnů) 8030,- kč a po slevě 5621,-  kč

Příprava ke státní jazykové zkoušce (10 lekcí/ 4 vyučovací hodiny) je 10593,- kč a po slevě 7415,-  kč

Pro uplatnění slevy je nutné zaslat přihlášku a uhradit kurzovné nejpozději do  30 Října 2022. a poslat zpravu na 777 787 337: s textem (sleva 2022 / 2023 kurz Arabstiny)

 

Termíny

Datum zahájení: 4.10.2022
Datum ukončení: 7.03.2023
Délka kurzu: 23 týdnů
Úterý: 17:30 - 19:00
Materiály: Gate to Arabic 2
Cena: 5621 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok