Čeština pro Araby 1

Kurz je určen pro studenty, kteří mají aspoň základní znalosti české gramatiky (učebnice Čeština pro Araby, lekce 1-7), rozumí pozdravům, umí vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas a zeptat se na cestu. Měli by mít za sebou asi 30 hodin češtiny.

Co se bude probírat? Adverbia, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, druhý pád, čas a datum, předložky 

Konverzace: jídlo a stravování, zdraví a nemoci, pošta, rodina, čas

Studijní materiály: Charif Bahbouh: Čeština pro Araby. Dar ibn Ruschd s.r.o., Praha, 2010.

 

English
العربية
Česky
Arabesque facebok