Čeština pro Araby

      Jazykový kurz Čeština pro Araby je určen Arabům, kteří přišli do České republiky a chtějí zde strávit nějaký čas anebo se tu usadit. Pokročilá znalost českého jazyka je nevyhnutelná nejen při běžné komunikaci a navazování známostí, ale i na úřadech, u lékaře či při hledání práce. Obrovskou výhodou našeho kurzu je, že studentům bude česká gramatika vykládána v rodném jazyce, což jim podstatně ulehčí porozumět probírané látce.  

 

Co budeme probírat?

Abeceda, slabika, přízvuk, podstatná jména podle kmene, jednotné a množné číslo, pády a otázky, slovesa „být“ a „mít“, přídavná jména, osobní zájmena, číslovky, přítomný čas a přehled nejdůležitějších infinitivů, nepravidelná slovesa.

 

Konverzace

pozdravy, oslovení, představování, (ne)souhlas, volný čas, pozvání, doprava, ubytování, ve městě   

 

Studijní materiály

Charif Bahbouh: Čeština pro Araby. Dar ibn Rushd s.r.o., Praha, 2010. 

English
العربية
Česky
Arabesque facebok