Čeština pro Araby 2

Kurz je určen pro studenty, kteří se umějí vyjádřit na různá témata a jejichž znalost gramatiky zahrnuje skloňování podstatných a přídavných jmen a zájmen (učebnice Čeština pro Araby, lekce 1-12).

Co se bude probírat? 

Dokonavá a nedokonavá slovesa, slovesa pohybu, rozkazovací způsob, 7. pád a předložky, podstatná jména pomnožná, časování sloves a jejich 5 tříd, zvratná slovesa 

Konverzace: kultura, škola a věda, počasí a příroda, pracovní den, návštěva, turistika a rekreace 

Studijní materiály: Charif Bahbouh: Čeština pro Araby. Dar ibn Ruschd s.r.o., Praha, 2010

English
العربية
Česky
Arabesque facebok